combit List & Label 28 - .NET Hilfe
combit.Reporting.Dom Namespace / ReportParameter Klasse
Member


In diesem Thema
  ReportParameter Klasse
  In diesem Thema
  Diese Klasse repräsentiert einen Berichtsparameter.
  Objektmodell
  ReportParameter KlassePropertyDefaultValues KlassePropertySource Klasse
  Syntax
  'Deklaration
   
  
  Public Class ReportParameter 
    Inherits DomItem
  public class ReportParameter : DomItem 
  public ref class ReportParameter : public DomItem 
  Vererbungshierarchie

  System.Object
     combit.Reporting.Dom.DomItem
        combit.Reporting.Dom.ReportParameter

  Anforderungen

  Plattformen: Windows 8.1 bis Windows 10 (Version 20H2 - 22H2), Windows 11 (21H2 - 22H2), Windows Server 2012 - 2022

  Siehe auch